Școala Gimnazială Carastelec
Doar căutând perfecțiunea, găsim succesul.

Monografia Școlii Gimnaziale din Carastelec

Începuturile școlii și istoricul clădirilor

Începuturile şcolii noastre se împletesc  strâns cu istoria localităţii şi istoria clădirii. Este în strânsă legătură cu dezvoltarea culturală şi economică a localităţii noastre care suferă uneori din cauza alunecărilor istorice.

Primele semne ale  unui învățământ organizat apare într-o scrisoare din anul 1849 : cantorul,,...obosește în jurul  celor 96 de copii care învață,, În această perioadă numărul populației crește rapid fapt care implică necesitatea construirii unei noi școli. Profitând de prevederile legii învățământului adoptat de Parlamentul Ungar comunitatea din localitate se mobilizează și începe construcția a două școli,  una pentru fete și una pentru băieți pe care le  termină în anul 1874. Activitatea din școală era subordonată  unui comitet de conducere a școlii a cărui președinte era preotul în funcție, vicepreședintele era primarul , ceilalți membrii erau aleși din rândul celor  mai destoinici oameni din sat. În acest an au fost înscriși la școală un număr de 246 de copii, instruirea lor a fost asigurată de Bukovszky József  învățător- cantor și de  învățătoarea  Track Johanna.

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea satul se întărește din punct de vedere economic  și se pune problema construirii a unei noi școli. Pe terenul donat pentru învățământ  de moșierul  Hatzel Florian și din cei 10000 coroane (korona) adunate  de la localnici  vor să construiască o Școală Romano-Catolică  tip mănăstire unde să predea călugărițe. Clădirea a fost terminată în anul 1913, însă călugărițele n-au sosit și asfel planul ca atare a eșuat.  În acest an documentele pomenesc de trei școli unde sub îndrumarea învățătorului- cantor Zsugán Ferenc  și  profesorii  Barta Mária și Szabó Teréz învață 390 de copii. Din documentele studiate rezultă că Váci Ilona și SzabóTeréz activează în școala din localitate până în anul 1939 respectiv 1940. Aceste şcoli sunt amintite de cei care au învăţat cândva între pereţii acestora sub numele de Teréz iskola şi Váci iskola.

La începutul anilor 1950 , când numărul elevilor a atins numărul maxim din istoria şcolii, 426 de elevi, se construieşte o şcoală nouă  în care se preda  în paralel cu şcoala veche.  În anul 1976 este terminată şi dată în funcţionare  clădirea şcolii actuale şi de atunci activitatea învăţământului primar şi secundar se desfăşoară în această clădire.


Evoluția școlii

Pentru perioada 1913-1930 documentele de arhivă a școlii fac foarte puține referiri la efectivele de elevi  , însă avem date pentru perioada 1930-1948 când efectivele  de elevi oscilează  între 200 și 224.   Până în anul 1948 învățământul din Carastelec avea  caracter confesional, denumirea școlii era  Școala primară confesională Romano-Catolică. Din  anul 1948 școala trece de sub patrimoniul bisericii în subordinea statului. La începutul acestei perioade efectivele de elevi sunt mari , dar an de an asistăm la o scădere ale  acestuia.  În anul 1949/1950 avem efectivul maxim din istoria școlii : 426 elevi.  În anii următori: 1959/1960-379 elevi, 1965/1966-416 elevi, 1974/1975-251 elevi, 1984/1985-147 elevi. Între anii 1989/ 2000 numărul elevilor oscilează  între 87 și 71, între anii 2000 și 2010 numărul minim al  elevilor este 69 , iar numărul maxim 98. Până în anul 1972 funcționează clase paralele la fiecare an de studiu, iar în perioada 1969/1976 funcționează și clasa a IX-a și a X-a - la început școala generală,  apoi constituind filiala Liceului Agricol din Șimleu  Silvaniei. Scăderea bruscă a  efectivelor de elevi  după anul 1985 a condus la apariția claselor cu predare  simultană pe o perioadă de 24 de ani  și la reducerea numărului  cadrelor didactice. În anii 1970 şcola avea 22 de cadre didactice, azi 12.

Activitatea învățământului  între anii 1949- și până în prezent  s-a desfășurat sub conducerea următorilor directori: 1949/51 Deák János, 1951/52 Veres Ella, 1952/61 Galiger József, 1961/62 Tőtős Elena, 1962/74 Faluvégi Francisc, 1974/75 Sárkány Jenő, 1975/84 Nagy Emeric Zoltán, 1984/87 Koszorús Elisabeta, 1987 și în prezent Nagy Emeric Zoltán.


Școala azi

În prezent , anul școlar 2009-2010, Școala Gimnazială Carastelec  are un efectiv de 98 de elevi  și 32 doi de preșcolari la Grădinița Carastelec, 12 cadre didactice din care 6 profesori, 4 învățători , 2 educatoare . Până în anul 2000 şcoala funcţiona cu o dotare materială precară şi depăşită. În anul 2000 datorită unei donaţii Olandeze am reuşit să schimbăm băncile vechi cu măsuţe şi scaune moderne. În anul 2004 , din fonduri de la Guvernul României şi bugetul local a fost modernizată încălzirea şcolii cu încălzire centrală, a fost introdusă  apa potabilă  şi a fost schimbată pardoseala  cabinetului de chimie cu gresie. În  2006-2007 , din fonduri de la Guvernul României a fost construit un grup sanitar modern , s-a schimbat învelitoarea acoperişului şcolii, s-a construit un gard de împrejmuire, s-a asfaltat curtea şcolii, au fost schimbate uşile şi geamurile ,s-a izolat termic toată clădirea, s-au aplicat zugrăveli exterioare devenind asfel o şcoală modernă, cu aspect plăcut şi primitor.

Datorită proiectului PROIECT PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL RURAL , ,,Multimedia în şcoală”, din anul 2006, şi a proiectului ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE din anul 2007 , avem un cabinet de informatică dotat cu mobilier, instrumente audio-vizuale şi computere performante cu acces la internet ceea ce facilitează atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice.

În zilele noatre viitorul şcolii pare nesigur din cauze economice şi demografice , dar trăim cu speranţa şi aşteptăm ca forţele vechi care ne îndreaptă să conducă soarta şcolii numai spre bine . În ciuda tuturor nesigarenţelor şcoala  trăieşte cu toată inima datorită celor pe care-i vede zi cu zi impregnaţi cu dorinţe şi vise, demni de a vedea minunea pentru că ei sunt cei care poartă minunea în sine. Şcoala este o bucăţică din sufletul comunităţii, prin şcoală poate semnala că trăieşte comunitatea şi că vrea să trăiască cu dreptul de a-şi îndruma soarta şi de a-şi forma viitorul.
de Faluvégi Róza

Bibliografie:
Arhivele Şcolii Gimnaziale Carastelec
,,Emlékezzünk régiekről,, : Szabó Ödön, Nagy Mihály Zoltán